BEL SOĞUKLUĞU

Gonokokal üretritin etkeni, gram-negatif bir diplokok olan Neisseria gonorrhoeaedir. İnkubasyon periyodunun genellikle 3-10 gün arasında değişmesine karşın, semptomların gelişmesi için gereken süre 12 saat gibi kısa veya 3 ay gibi uzun olabilir. Gonokokal üretritlerin en sık görülme nedeni cinsel ilişkidir. Bir erkek için, enfekte partner ile tek bir ilişki sonucu bulaşma riski yaklaşık % 17-20, buna karşın enfekte erkekten dişiye bulaşma olasılığı % 80 dir. Taşıyıcı veya hasta partner ile cinsel ilişki sayısı arttıkça risk de artar. Vajinal ilişki olmaksızın salgılarla bulaşan vakalar da bildirilmiştir. -idrar yaparken yanma - üretral akıntı (Akıntı genelde iltihaplı, sarı-kahverengi görünümde ve çok boldur) Hasta idrarını yaptıktan 1-4 saat sonra, özel kültür çubuğu üretraya 2-4 cm. kadar sokulup çevrilir. Homoseksüel hastalardan rektal örnek de alınır. Komplikasyonlar Periüretritis, periüretral apse * üretral darlık, * prostatit, prostat apsesi, epididimit, proktit, ve artrit görülebilir. Korunma Gonore, düzenli olarak kondom ve ilişkisi sonrası antibiyotik kullanımı, vajen içi antiseptik veya antibiyotik uygulaması ile önlenebilir. Ceftriaxone Spectinomycin Ciprofloxacin Norfloxacin Cefuroxime aksetil Ceftizoksime Amoxicillin tedavide kullanılabilir. Tedavi sonrasında hastaların takibi önemlidir. Tedavinin 3.-7. gününde hala üretrit sürüyorsa direnç gelişimi, postgonokoksik üretrit veya reenfeksiyon düşünülmelidir. NONGONOKOKAL ÜRETRİT (NGU) Gonore haricinde görülen üretral akıntılı hastalıkların tamamına non- gonokoksik üretrit adı verilir. Üretrit varlığı halinde kültür veya gram boyama ile N. gonorrhoeae gösterilemediğinde, nongonokokal üretrit tanısı konulur.En önemli ve tehlikeli ajan Chlamydia trachomatis tir. NGU li erkeklerin %25-60 ında ve gonoreli erkeklerin %4-35 inde üretrada gösterilebilir. Klamidyal enfeksiyonların %50 sinde herhangi bir bulgu yoktur ancak taşıyıcıdırlar. Hastaların %20-50 sinde Ureaplasma urealyticum NGU etkenidir En sık, 20-24 yaşlarında görülür. Akut üretritlerin %50-75 i nongonokokaldır. İnkubasyon periyodu 7-35 gündür. BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ * En sık, 20-24 yaşlarında görülür. Akut üretritlerin %50-75 i nongonokokaldır. İnkubasyon periyodu 7-35 gündür. * idrar yaparken yanma ( dizüri ) ve idrar kanlında idrar yapmadığı zamanlarda bile (üretral) kaşıntı-yanmadır. BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİSİ Tetracycline , doxycycline veya erythromycin kullanılabilir.NGUten korunma, gonoredeki gibi prezervatif ve vaginal spermisit kullanımı ile sınırlıdır. Hastanın seksüel partnerlerinin tedavisi çok önemlidir. Sifiliz ( frengi ), Treponema pallidum adlı spiroket tarafından oluşturulur. T. pallidum cilt ve mukuza yoluyla vücuda girer ve cinsel ilişkiden 2-4 hafta sonra peniste ağrısız şankr (zımbayle delinmiş görünümlü bir yara ) gelişir. Bastırmakla ağrı saptanmaz. Hastalarda sfilize bağlı peniste yara görülmektedir. Tedavi verilmezse lezyon kendiliğinden yavaşça iyileşir. Hastalık 2 nci safhaya geçer. İnguinal bölgede tek ya da iki taraflı, birbirinden ayrı, ağrısız lenfadenopatiler bulunabilir. Laboratuar Bulguları: Şankrın tabanı kazınarak alınan materyale karanlık alan incelemesi yapılarak spiroketlerin görülmesiyle veya fluoresan antikor teknikleri ile tanı konur. Karanlık alan incelemesi yapılamıyorsa serolojik test kullanılmalıdır. Serolojik testler, şankrın ortaya çıkışından 1-3 hafta sonra bile negatif olabilir. Komplikasyonlar Ürolojik komplikasyonlar nadirdir ve hastalığın 3 üncü safhasında görülür. Bunlar arasında testis gomları ve nörosifilizde görülen nörojenik mesane sayılabilir. Tedavi Erken sifilizli hastalara penisilin G verilir. Penisilin allerjisi olanlara doxycycline veya tetracyclin verilir. * 31 Mart 2010 - BEL SOĞUKLUĞU * 09 Mart 2010 - Bel soğukluğu(Gonore) * 16 Mart 2010 - Bel Soğukluğu Hakkında Bilinmeyenler * 02 Mart 2010 - BEL SOĞUKLUĞU HAKKINDA BİLİNMEYEN GERÇEKLER * 24 Mart 2010 - Bel soğukluğu için pratik bitkisel çözümler * 12 Mart 2010 - Bel soğukluğundan korunmak için * 05 Mart 2010 - Bel Soğukluğu (Gonore) Nedir Belirtileri Tedavisi Korunması * 19 Mart 2010 - Gonore Bel Soğukluğu * 03 Mart 2010 - Cinsel Sağlık - Bel soğukluğu Gonore * 28 Mart 2010 - Bel Soguklugu * 12 Mart 2010 - Bel soguklugu nedir. Çözümü nelerdir. * 05 Mart 2010 - Bel soguklugu nedir. Çözümü nelerdir. * 30 Mart 2010 - Reiter sendromu * 27 Mart 2010 - ERKEKLERDE BEL SOĞUKLUĞU * 13 Mart 2010 - bel soğukluğu * 09 Mart 2010 - CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ * 30 Mart 2010 - Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi * 30 Mart 2010 - Frengi * 02 Mart 2010 - İdrardaki yanma menopozda artar mı? * 27 Mart 2010 - KADINLARDA BEL SOĞUKLUĞUI * 16 Mart 2010 - İdrardan kan gelmesi * 09 Mart 2010 - Yumusak Sankr Sankroid Hastaligi Nedir * 18 Mart 2010 - idrar yolu enfeksiyonları * 15 Mart 2010 - CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR VE BULAŞMA ŞEKİLLERİ * 07 Mart 2010 - Sistit ve sistitden Korunma Yolları * 28 Mart 2010 - Klamidya Enfeksiyonları * 09 Mart 2010 - Boğmaca Hastalığında Tedavi * 15 Mart 2010 - ERKEKLERDE SİSTİT NEDİR TEŞHİS VE TEDAVİSİ * 27 Mart 2010 - Üriner Sistem ve İdrar Yolu Enfeksiyonları * 12 Mart 2010 - Kadınların sorunu”Sistit”

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !